Contacts

92 Bowery St., NY 10013

+1 800 123 456 789

Díky skvělým knihám a jejich čtenářům pomáháme sociálně znevýhodněným dětem a mladým lidem ke vzdělání.

Podporujeme vzdělávání

Nadace Albatros

Nadaci založila v roce 2016 společnost Albatros Media, nakladatelský dům, jehož tradice sahá až do roku 1949.

Dětské knihy jsou pro nás srdcová záležitost, stejně jako je pro nás klíčová společenská odpovědnost. Nadace Albatros  je pro nás cestou, jak systematicky a dlouhodobě pozitivně přispívat znevýhodněným skupinám dětí.

Za jeden z nejdůležitějších předpokladů pro změnu života dětí, které nemají pro svůj osobní rozvoj ideální podmínky, považujeme vzdělání

Rozvíjíme potenciál dětí a mladých lidí

Kde pomáháme

Věříme, že vzdělání je klíčem k úspěchu. Každý má v sobě jedinečný potenciál, který si zaslouží rozvinout. Pomáháme dětem a mladým lidem ze znevýhodněného prostředí naplňovat své sny. Od založení Nadace Albatros jsem podpořili více jak 600 studentů všech věkových kategorií od předškoláků až po vysokoškoláky. 

Včasná péče

Včasná péče je pro rozvoj dětí klíčová. Poskytuje stabilní základ, na němž mohou v budoucnu stavět. Včasná péče je nejziskovější sociální investice.

Stipendijní programy

Pomáháme mladým lidem dosáhnout jejich studijních cílů a podporujeme jejich osobní i profesní růst.

Další projekty

Pomoc Ukrajině, Darujeme kroužky dětem a další...

20161949

ZALOŽENÍ
NADACE

650
MIL

OD TÉ DOBY
DAROVÁNO

6000
+

ABSOLVENTŮ
SŠ A VŠ

7000
+

STUDENTŮ
ROČNĚ PODPOŘÍME

Díky skvělým knihám a jejich čtenářům pomáháme sociálně znevýhodněným dětem a mladým lidem ke vzdělání. 

naši partněři

Společně hledáme cesty k lepšímu vzdělávání

podpořili jsme

Úspěchy našich stipendistek a stipendistů

Roman Koky

Roman Koky

Roman pochází Bruntálu a vystudoval psychologii. V současné době pracuje v psychiatrické nemocnici jako psycholog na primariátu mužských psychóz. Pokračuje také v PhD. studiu, v rámci výzkumu se zaměřuje na psychologii meziskupinových vztahů mezi Romy a většinovou společností. Poznatky ze svých výzkumů pravidelně přednáší na různých konferencích v Holandsku, v Polsku nebo ve Velké Británii.
Přečtěte si více
Linda Jirásková

Linda Jirásková

Linda získala bakalářský titul jako porodní asistentka. Za svůj největší úspěch v průběhu studia považuje obhajobu své bakalářské práce na téma “Postoj a vnímání ženského zdraví z pohledu romských žen žijících ve vyloučených lokalitách”. V současné době pracuje jako porodní asistentka v porodnici v Nemocnici na Bulovce.
Přečtěte si více
Filip Sivák

Filip Sivák

Filip pochází z Jirkova. Na pražském ČVUT studoval obor Počítačové vidění a digitální obraz. Studium ukončil v roce 2018. V roce 2014 uspěl při výběrovém řízením a získal Fulbrightovo stipendium na studium Letní školy sociálního podnikání na Univerzitě v Indianě. Filip se profesně věnuje programováním pro filmovou produkci. Podílel se třeba na tvorbě snímku Gran Turismo. Kromě toho se věnuje i vytváření filmových efektů pro české filmy a pohádky.
Přečtěte si více
ZPrávy z Nadace

Přečtěte si, čím v nadaci žijeme